Boller slot danmark

GildestГҐvne den 7. januar 2018.

46 sostre og broder deltok i den sanne gildestane. Det er herlig at mange har lyst til a mote gilderadet for a hore om … rett der gikk med hensyn til. arrangementer og okonomi. It’s also the day where you have the opportunity to listen to different issues, ask suggestions and listen to what brothers and sisters contribute.

Oldermand, Michael Jensen, gjorde status over ar 2017. Det hadde v rt godt med gode arrangementer og stor oppbakning fra gullets sostre og broder. Desvrerre hadde der av forskjellige arstider v rt en liten avgang fra gildet, sa Oldermanden oppfordret alle til a bidra til a utvide kjennskap til Sct. Knuds Gilde i Ringsted og skaffe mottaker til kommende helsestudenter.

The report was taken into account, and the accounts and budget were approved with applause.

Knudssoster Inger Astrup hadde som vanlig forberedt et overdadig kaffebord med boller og flere slags hjemmebakte kaker. Det setter alle i gullet stor pris pa!

Gosegilde den 11. november.

Den spesielle gosegilde ble i 2017 avholdt pa selve mortensaften. Alligevel var der 43 broder og sostre med gjesten som deltok i arrangementet. Something nytt var gosegildet henlagt til Ringsted kulturhus, hvor det er fine fasiliteter med nyoppusset kjokken og kafeer. Gilletrommet mf. Jeg har god tid til a komme pa bordet, og det er her en stor hjelp, pa Knudssoster Inger Astrup med hermetikk, lys, servietter mv. Gosestegen (og fl skesteg) ble leveret fra sparken i Borup, og kl. 18 kunne vi alle sitte til et veldet bord. Tradisjonen tro ble der serveret Г blekage til kaffen. Knudebror Erling Skovdal sang for gosevisen, og senere pa kveldene ga han oss med a spille noen numre pa sin trompet. Knudsbroder Mogens Larsen fortalte om historien bag Mortensaften, og knudssoster Grethe Larsen viste bilder fra bronder og systers besetning i Sct. Knudsgildet i Flensborg.Sct. Knuds Gilde i Ringsted har siden jeg fatt mange nye sostre og broder, og det er flott a se, de modes flittigt opp til de ulike arrangementene, so there will be a good mix of new and older participants.

Hogididsfest den 7. oktober.

Der var 68 sostre og brodere til a overbevise den hellige og flotte opptaksseremonien i Sct. Bendts Kirke. Regnen kunne ikke spolere feststemningen og forventene hos de 9 mottakere, der de hadde sokt om opptak i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, sa er vi i alt 75 sostre og broder.

Det gregorianske herrekor, Knudssoster Marianne Pedersens spill pa bade organ og flygel, samt tidligere operasanger, Holger Bak, og ikke minst var flotte historiske kirke dannet det perfekte rammeverket for ceremonien.

After recording, there was a party in the log on Teglovnsvej, where the chief ceremony Mogens Larsen was responsible for everything going on as prescribed. Duen ble hevd som symbol pa, pa den gode og samvittighetsfulle maten, eldre mann, Michael Jensen, ble velkommen og presterte representanter fra andre gilder. 1. stolsbroder holdt Leif Pedersen tale for de nye sostre og broder og bod dem velkommen i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Nyoptagne knudsbroder Bjarne Dinesen takkede for opptak pa den nye syden og broderens vegne.

Det er en rask tradisjon, pa dronningen Margrethe mottar en hilsen fra gildet, and when the majesty’s answer has come to light, it will be the first one, and there was the King Christian who was sunget followed to f a 9-fold live for dronningen.

Etter middagen danset alle deltakerne kj re til sangen om Knud Lavard. Det forekommer mye lett ved tre tre skritt til venstre og 1 til hoyre, men allikevel. Deretter ble det dans til etter midnatt.

Utflugt til Tumathorp den 26. august.

Allerede kl. 8 kj re 17 knudssostre og broder samt en enkelt gst fra Fra Sct. Bendts Kirke. Det forste og viktigste, vi leste pa turen, hvor vi skulde til, ikke navnet Tumathorp, men Tommar, og det var det som var arsaken til at vi ikke ville hjelpe oss.

Det viste seg at Tommar blot er en mindre landsby. Etter a ha drukket den velfortjente formiddagskaffe med mye av Wienbrond og Svensk hjemmebag fikk vi en veldig god foredrag av knudsbroder Holger Bak. Han fortalte levende om hvordan de hvitklede munkene, prrmonstratensere, fra hovedklostret Premontre i Frankrike kom til Tommar. Today I’m excavated a smaller part of the monastery. Deretter besokte vi et lite museum med effekter funnet ved utgravningen av klosteret. Then we went over the street to a small country house, which today is also a museum. Det der gjorde mest indtryk var boligkreditt, som ble brukt helt opp til 1940 av byens kogekone, som bodde i huset.

Vi spiste frokost i det lokale, gilderen holder sin mor i. In addition to the Swedish and Danish flag, there was no imminent decor. There was served a platte with various former for turkey and flute, and for this we got water and clean saftevand.

After lunch we went to what we would have liked most to: Glimmingehus. Her fikk vi en guidet rundvisning, hvor guiden fortalte om stedets historie og de ulike roms funksjon i middelalderen.

Now we were happy to see you all for afternoon afternoons. Menn nej. Cafeen var lukket: We stood at the parking lot, and quickly we got the bag for the luggage, and found out what was of water and soft drinks, and I had plenty of kringle. Vi hadde ingen kniv, sa ble de litt store da vi tok dem av. En hyggelig avslutning pa parkeringsplassen, for vi skiltes.

Utflugt til Vordingborg den 8. juli 2017.

Even though it was in the middle of the summer holiday, 32 knudssostre and brore with guests had signed up for the excursion to Vordingborg. Kjor i privatbiler fungerte fint. Hunden ikke for Grethe og Mogens, der hadde tatt feil pa lordag og sondag !!

Dorthe Wille-Jorgensen, som tidligere hadde holdt foredrag for oss i Ringsted, gikk rundt omkring pa jorden hvor hun levde og engagerte fortalt om de utgravninger og fund som ble gjort i forbindelse med gjenopprettelsen av voldgraven rundt om omradet.

Vordingborg var i Middelalderen navnet pa en plassering strategisk viktig for forsvar mot fiender fra sor. Borgen hadde voldgrav, ringmur, tarn og et spor hvor kongene kunne bo. Jyske Lov ble bl.a. undertegnet henne. I dag star kun Gruppen tilbake med de beromte gullene pa toppen.

Etter 2 timers rundtur og foredrag spiste vi frokost pa Restaurant Victor, og deretter besokte vi Borgcentrets Museum, hvor vi ble utstyrt med tabletter, hvorfra vi kunne lytte til informasjon om de utstillede gjenstander og den tilknyttede historien.

I went to the afternoon, and the participants took advantage of the opportunity to enjoy one’s ice-cream together before freaking out for a very well-organized trip with a solid historical content.

PapegA jeskydning den 11. juni 2017.

For andre gang i gullets historie lykkedes det for en knudsbroder a plassere alle 5 hauger i papegoyene. Г … rets suverA ne vinder ble.

knudsbroder Jens Frilund, der med sikker og sendte pilene avsted.

Arrangementet gar etter samme resept som tidligere. Teltet ble stillet opp foran, og gilder med hjulpetene gjorde skydeplassen klar og arrangert borde og stole, sa alt var klar til spisning senere pa dagen. Kl. 12 were called by the clock and all the participants went out to Knud Lavard’s cross, as again, I was new to the Guldens Chief Justice Johny Lauritsen.

Oldermanden kept his tale, where he omtalte de drabelige begivenheter, som fant sted i 1131 pa et sted i n rheten av hvor vi sto. Overceremonimester Mogens Larsen lagde en buket ved korset, og sa var det pa tide a fa trygt sikkerhet med bue og pil.

Several of the participants should listen to smart manners while doing great efforts to hit the bird, while others were getting lucky when they hit the spot.

Jeg damerhekken endte 3 knudssostre lige, sa det var en veldig spennende omskydning, som endte med a se igjen igjen. Den endelige vinderen ble Knudssoster Birthe Frilund med 3 treffere.

The player was won by Hal Rudebeck, who showed great security in both the shooting and later in the shooting itself.

Vinderne ble selvfolgelig feiret etter gullets rituelle, og etter hvert fikk hver en god gud, som ble delt mellom alle deltakerne ved den etterfolgende frokosten.

Solen skinnede hele dagen og var medvirkende til a gjore dagen hyggelig for de 39 knudssore og broder samt deres gjest.

«Knud Lavard i Ringsted og omegn» 22. apr.

The tour was a plus, as no less than 47 sisters and brothers with guests participated in the event, which knot brother Mogens Larsen was responsible for. Han forte fyrste deltakere til Fjenneslev Kirke, hvor han fortalte om Knud Lavards oppvokst hos hvide lyder. Dramaet om det skondige mord ble fortalt ved korset i Haraldsted, og deltagerne fikk ogsa en besetning i Haraldsted kirke, hvor Knud Lavard la noen dager rett etter sin dod. Jeg Skt Bendts Kirke fortalte Mogens Larsen om Indvielsen av kirken i 1170, hvor Knud Lavard som bekendt ble helgenkaret.

Presten i Haraldsted hadde velvillig Apenhet pa stedet, hvor frokost ble spist, og som avslutning pa den historiske tur ble det ettermiddagskjop pa Knud Lavard-centret i Cafe Ingeborg – helt i tr r med turens tema.

Foredrag om Vordingborg den 7. mars.

Arkolog, mag. kunst Dorthe Wille-Jorgensen holdt en meget spennende og informativ foredrag om borgen Vordingborgs historie opp gjennom middelalderen. Valdemar den Store bygde den forste byen pa stedet for ca. 900 ar siden. Det var en liten by, som fungerte som base for tog gjennom de omkringliggende farvannene. Then it was still expanded, and it culminated in the 1360s when Valdemar Atterdag built a castle of international dimensions with 9 hours in size with the tower and a ring wall at 7-800 m surrounded by a moat. Gjennom middelalderen hadde v rt stor milit r og politisk betydning. – I dag er Gruppen den eneste synlige tegn pa en svunnen storhetstid for borgen.

Dorthe Wille-Jorgensen sluttet sitt foredrag med fortiden om de utgravninger som har v rt i de siste arene av omradet rundt Gosetaren og gjenopprettelsen av voldgraven rundt hele omradet. Foredraget ble ledsaget av mange flotte bilder, so we got a good impression of how the area has evolved from the first small castle to today.

Det er ingen tvil om at alle de fremmodte virkelig fikk en smakprove pa hva som venter den 7. mai, nar Sct. Knuds Gilde i Ringsted arrangerer tur til Borgcenteret i Vordingborg med Dorthe Wille-Jorgensen som guide.

Foredrag om kalkmalerier og folkeviser.

Denne spennende foredrag hadde det storste antall deltagere, som til dato har v rt til et arrangement i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, nA r mannen ser bort fra hAjtidsfesten. Der var 51 tilhorere, der jeg en gang lyttet, mens knudsbroder Sigurd Kvundedrup fortalt om hvordan de folkelige ballader i middelalders rike billedverden har utfort kalkmalerier i bade Danmark og Sverige. Foredraget ble ledsaget av en rekke bilder som bidro til a foredraget levende og spandende.

Knudssoster Inger Astrup serverte igjen et overdadig kaffebord i pausen.

Sct. Knuds Gilde i Ringsted.

Gilderadet for Sct Knuds Gilde i Ringsted 2017.

Historisk tilbakeblik.

Ringsteds Sct. Knudsgilde etablerte pa Valdemar den Stores initiativ til re for hans fader Knud Lavard, hertug av Slesvig, der ble blitt myrdet i Haraldsted skov den 7. januar 1131.

Knud Lavard ble gravlagt i klosterkirken i Ringsted, og kong Valdemar oppforte Danmarks forste hele teglstensbyggeri over graven, Sct. Bendts kirke. Knud Lavard helgenkarte i 1169 og skrinlagdes pa alteret ved den store fest i kirken 25. juni 1170.

Ringstedgildet var modergilde for alle de andre Knudsgilder, men ble nedlagt sammen med de fleste ved Koordinatsordinansen den 4. desember. 1526. Kun gilderne i Lund, Malmo, Ystad og Flensborg overlevede.

Etter opfordring fra bade dem og de gilder, som i lopet av de siste generasjonene er gjenopprettet, innviedes Sct. Knudsgildet i Ringsted igjen den 7. januar 2003 i selve Sct. Bendts kirke.

Oldermand Anders Svenningsen, Lund forestod den spesielle opptaket av Ringsteds oldermand, Karen Adrian. Karen Adrian ble forst opptatt i Sct. Knuds Gilde ved en ceremoni, hvor hun fikk Lundgildets eldre mannskjode pa. Dernest som Knudssoster fikk hun Ringsteds oldermandskede som utnevnt eldre mann. Den nye eldre tok opp de 18 mottakere i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Som Knudssoster eller broder fikk hvert medlem funnet Ringsted Gildets Knudsdue med det rode / gule bna. Knudsduen er en kopi av den due, som Ronneby-gildet anvender. Les mer.