Shoshone-Bannock-stammene.

Fort Hall Business Council.

T Fort Hall Business Council er styret i Shoshone-Bannock-stammene. Radet ble opprettet under stammens grunnlov og vedtekter, som ble godkjent av stammene og ratifisert av foderal regjering i 1937 under den indiske reorganisasjonsloven av 1934.

Ser pa Shoshone-Bannock-stammene.

A tjene som Fort Hall Business Council-medlem er en fulltidsbetalt stilling. Radets oppgaver inkluderer overvakning av statlige tjenester og okonomisk utvikling ved reservasjonen; forhandle med foderale, statslige og lokale myndigheter pa alle aktiviteter som pavirker stammene, reservasjonen og stammenees avbestillingsavtale omrader; handtering av stammeomrader og tilsyn med rettshandhevelse og rettssystemet pa reservasjonen.

I de senere ar har det prim re fokuset pa radet v rt a overvake veksten av stammenes virksomheter; beskytte stammenes forbehold om forbehold hevder stammens jurisdiksjonelle myndighet; vedta triballover for a sikre beskyttelse av reservasjoner land, vann og luft og menneskers helse; styrke offentlig sikkerhet fremme velv re; utvide sin stamme oppdrettsvirksomhet. Hvert medlem er ogsa tildelt mote regelmessig med en av de fem reservedistriktene for a gi informasjon og fa tilbakemelding pa radets aktiviteter.

Radsmedlemmer.

Nathan Small, styreformann.

serverer sitt attende sikt pa Fort Hall Business Council. Small var medvirkende til a apne Shoshone-Bannock-stammenes forste spilloperasjon og tjente som spilleleder fra 1990 til 1998. Han har v rt medlem av Shoshone-Bannock Tribal Bar Association siden 1980, og har hatt stillinger som bade en anklager og en offentlig forsvarer i Tribunal.

Sma arbeidet ogsa for en tid i Tribal Water Resources Department. Han er en ivrig fisker, og ser frem til a reise til sentrale Idaho hver sommer for a spytte laks pa tradisjonell mate for vare mennesker.

Gibson Distriktsrepresentant [email protected]

Darrell Shay, nestformann.

serverer sitt fjerde sikt pa Fort Hall Business Council: forst i midten av 80-tallet; andre i midten av 90-tallet og for tiden. Shay er en livslang bosatt i Fort Hall-distriktet. Shay har tjent i ulike lederstillinger i overste ledelse siden 1981, som assisterende landbruksdirektor, boligdirektor, utviklingsprosjekt Mgr., Tribal Construction Mgr., Okonomisk utviklingsspesialist / assistentplanlegger, og senest som var tidligere sprak- og kulturprogramdirektor . Shay har oppnadd en bachelorgrad fra ISU i offentlig administrasjon / statsvitenskap og farm business mgmt. Shay er en far, bestefar og na en bestefar.

Fort Hall Distriktsrepresentant [email protected]

Marcus Coby, sekret r.

Betjener sin andre periode pa Fort Hall Business Council. Coby er en livslang bosatt i Fort Hall distriktet i Fort Hall Reservation. Tidligere sysselsetting inkluderte a jobbe med Stammens fiskeriavdeling og Idaho Supplementation Study, Fort Hall Casino (1995-2005) i sikkerhets-, overvakings- og vedlikeholdsavdelingene. Fra 2005-2014 arbeidet Coby innenfor stammene Law Enforcement avdelingen med korrigeringer (FLETC sertifisert), patrulje og kriminalforsker og ogsa Fish & Game avdelingen.

Fort Hall Distriktsrepresentant [email protected]

Tino Batt, kasserer.

betjener sin femte periode som tribal kasserer i Fort Hall Business Council og en livslang bosatt i Gibson distriktet. I denne stillingen er Batt involvert i a overvake Tribal okonomistyring og regnskapsmessig praksis av alle Tribal-enheter som opererer innenfor Tribal Government Structure. Batt har tjent i styret for Indian American Bancorporation Co., samt frivillige med det lokale AARP Foundation Tax Aide-programmet og VITA-programmet pa Fort Hall Reservation. Batt tjente som tidligere festivalkoordinator for den arlige Shoshone-Bannock Indian Festival. I tillegg fortsetter Mr. Batt a lede pa ulike radgivende komiteer under Institutt for helse og menneskelige tjenester med Administrasjon for barn og familier Tribal Advisory Committee, og IRS Tax Exempt / Government Entities (TE / GE) Indian Tribal Government (ITG) Advisory. Tidligere har han representert Shoshone-Bannock-stammene pa Tribal Interior Budget Council med Institutt for interior og alternativ til Nordvest-regionen i Sekretariat Tribal Advisory Committee. Batt har oppnadd en bachelorgrad i Human Resource / Corporate Training og utvikling fra Idaho State University, i Pocatello, Idaho.

Gibson Distriktsrepresentant [email protected]

Ladd Edmo, Sgt-at-Arms.

Betjener sin forste periode pa Fort Hall Business Council. Edmo er en livslang bosatt i Fort Hall og bor for tiden i Fort Hall District. Han deltok pa skoler i Fort Hall, Blackfoot, og ble uteksaminert fra Intermountain Indian High School. Ladd fortsatte sin utdanning ved Haskell Jr. College i Lawrence Kansas, hvor han var pa dekanens resroll, og fikk en Associates of Applied Science Degree. Mr. Edmo spesialiserte seg pa snekring og konstruksjonstjenester. For han tjente pa FHBC, var han Fort Hall Housing Authority s byggeprosjektleder, og i 2014 ble han valgt som en kommiss r for jordbrukerpolitikk. Edmo er en jeger og fisker og har fire barn og tre barnebarn.

Bannock Creek District Representative [email protected]

Lee Juan Tyler, medlem.

Lee Juan Tyler serverer sin femte periode pa Fort Hall Business Council. Lee Juan er medlem av Fort Hall-distriktet. Han er aktiv pa tradisjonelle og seremonielle mater av vare folk pa reservasjonen, og blir ofte bedt om a gi bonner og sanger ved lokale seremonier og fellesskapshendelser. Tyler er en flytende Shoshone-hoyttaler og stotter a revitalisere vare Shoshone- og Bannock-sprak. Tyler tjener som stammenes representant i folgende komiteer: Miljovernstyrets (EPA) Regional Tribal Operations Committee (RTOC), Tribal Science Council (TSC), som er under paraply av Environmental Protection Agency (EPA) til videre tribal miljovern mal og a beskytte vare okosystemer for fremtidige generasjoner, sa vel som Tyler er et aktivt medlem av Upper Snake River Stammer Foundation (USRT) som bestar av noen av Snake River Stammer. Tyler er den stolte pappa til en datter og bor i Fort Hall-distriktet.

Lincoln Creek District Representant [email protected]

Daniel Stone, Medlem.

Betjener sin forste periode pa Fort Hall Business Council. Dan er en livslang bosatt i Gibson-distriktet og serverer for tiden pa Shoshone-Bannock Agri-Business Corporation kulturstyret. Mr. Stone er utdannet ved Idaho State University i 2004 med en bachelorgrad i filosofi, 2007 fra University of Idaho College of Law med Juris Doctor, vekt i Natural Resource Law, og medlem av Idaho State Bar Association fra 2008 a presentere. Daniel har brukt nesten ti ar pa a jobbe som politikkanalytiker med stammens fiske- og dyrelivsavdeling med plikt til a sikre at artikkel IV i Fort Bridger-traktaten forblir sterk for fremtidige generasjoner av stammedlemmer. Dan er radsrepresentant for Ross Fork District.

Ross Fork Distriktsrepresentant [email protected]

Siste nytt .

Climate Change Assessment Video.

Siste rele av 2017 sesongen & # 8211; 30. september.

Idaho foderale domstole regler til fordel for Shoshone-Bannock stammer pa FMC sak.

Kommende distriktsmoter.

Gibson District Meeting.

Ross Fork District Meeting.

Lincoln Creek District Meeting.

Fort Hall District Meeting.

Bannock Creek District Meeting.

Var beliggenhet.

Vi ligger like ved Interstate 15, Exit 80 og ned Agency Road i Tribal Business Center.